Reprodukcje Józef Peszka

Józef Peszka (19.02.1767 – 04.09.1831) polski malarz. Umiejętności malarskie zdobywał pod okiem Dominika Estreichera, a potem posiadany już warsztat szlifował pod nadzorem Franciszka Smuglewicza, który wywarł największy wpływ na twórczość młodego i zdolnego artysty.

Portrety i dzieła alegoryczne

Kolekcja prac Peszki obejmuje wiele portretów, dzieł alegorycznych czy obrazów o tematyce historycznej. Dodatkowo można dostrzec wiele dzieł obejmujących ukazanie piękna obiektów architektonicznych na tle krajobrazu czy spacerowiczów, którzy wprowadzają powiew ożywienia. Miłował się głównie w portretach, gdzie ukazywał postacie w dostojnym odzieniu, z orderami i licznymi odznaczeniami. Obok malowanych postaci można zauważyć przedmioty, które były typowe do piastowanych przez nich funkcji. Inspiracji do tworzenia prac czerpał z mitologii starożytnej.