Reprodukcje Władysław Ślewiński

Władysław Ślewiński (01.06.1856 – 24.03.1918) to malarz polskiego pochodzenia. W swoich pracach często wykorzystywał różnorakie motywy. Wszystko zależało od okresu, w jakim tworzył.

Etapy twórczości

Znawcy sztuki podają trzy etapy. Pierwszy, parysko-bretoński był czasem, kiedy malarz nabywał swoje umiejętności pod okiem przyjaciela, Gauguina. Potem, całkiem nieoczekiwanie zdecydował o powrocie do kraju i wtedy też powstało wiele obrazów ukazujących górali, góralki oraz przyrodę tatrzańską, gdyż Ślewiński zakochał się w Zakopanem. Ostatnim etapem w jego twórczości był okres bretoński, który trwał aż do śmierci malarza. W tym przypadku najchętniej sięganym motywem przez artystę był pejzaż morski.

Niezwykłe spojrzenie na kwiaty

W dziełach Ślewińskiego, obok morza, autoportretów i martwej natury często pojawiały się również kwiaty, które nie przedstawiały ich naturalnego wyglądu, a jedynie wyobrażenia na temat istoty każdego z kwiatów.