Reprodukcje Władysław Podkowiński

Władysław Podkowiński tworzył pod pseudonimem Andrzej Ansgary. (04.02.1866 – 05.01.1895). To polski malarz, ilustrator, działający w epoce modernizmu, pionier polskiego impresjonizmu.

Debiut malarski

Po szkole wyjechał do Paryża. Wtedy to paryscy impresjoniści wywarli w jego twórczości decydujący wpływ. Jego dzieła były obfite w czyste, wysublimowane kompozycje kolorystyczne oraz mocno nasycone światłem.

Symbolizm i fantastyka

U schyłku życia zaczął interesować się symbolizmem. Prace z tego okresu charakteryzują się nawiązaniami do fantastyki oraz dominuje w nich nastrój grozy („Nocturn- bajka o zaklętej królewnie” czy „Ironia. Fantazja. Oddaj mi serce”). Władysław Podkowiński optował za malarstwem olejnym. Był miłośnikiem malowania portretów, pejzaży, sceny figuralnych czy symboli.

Artysta przeklęty

Zmarł przedwcześnie, mając zaledwie 29 lat, z powodu ciężkiej choroby płuc. Wokół jego światopoglądów oraz śmierci narosło wiele legend, które sprawiły, że stał się artystą przeklętym.