Reprodukcje Jacek Malczewski

Jacek Malczewski (15.07.1854 – 8.10.1929) znany polski malarz symboliczny, który umiejętności nabywał pod okiem Jana Matejki. Cechą charakterystyczną dla jego dzieł było przedstawianie aniołów, chimer, cmentarzysk czy innych motywów historycznych, których inspiracją były dzieła jego nauczyciela.

Wojna i cierpienie

Malczewski namalował wiele obrazów nierozerwalnie związanych z tematyką martyrologii, tuż po powstaniu styczniowym. Malczewski był nie tylko sławnym malarzem, ale również pedagogiem. Szybko awansował na rektora Akademii Sztuk Pięknych, gdzie sztuki malarstwa nauczał młodych studentów.

Schyłek twórczości

U schyłku życia doświadczył dramatycznego przeżycia. Pogarszający się wzrok uniemożliwił mu tworzenie kolejnych prac. Talent Jacka Malczewskiego jest przejawem wybitnych zjawisk nowoczesnej sztuki polskiej.