Reprodukcje Ferdynand Ruszczyc

Ferdynand Ruszczyc (10.12.1870 – 30.10.1936) jeden z najsłynniejszych artystów okresu Młodej Polski, który zapisał się na kartach historii jako twórca reprezentujący symbolistyczny nurt sztuki modernizmu.

Artysta wszechstronnie uzdolniony

Jego pasją, oprócz malarstwa była grafika oryginalna oraz użytkowa, sztuka książki, scenografia czy tworzenie animacji. Ruszczyc w swoich pracach w szczególności koncentrował się na momentach przełomowych, a zatem na wczesnej wiośnie oraz późnej jesieni, nadając im mocne tony kolorów i błysk świetlnych refleksów. Starał się skupiać na możliwie jak najmniejszym kadrze wywołując u odbiorcy wrażenie dynamizmu.

Tematyka dzieł

Tak było w przypadku tworzenia prac o tematyce morskiej. W kolejnych jego pracach pojawiała się miłość do rodzimej Wileńszczyzny, a także do otaczających zabytków, ruin czy pejzaży.