Obraz PCV grupy etniczne

Pojęciem grupy etnicznej nazywamy taką zbiorowość, której cechą charakterystyczną jest inna kultura, język, gwara czy historia. To, czy możemy klasyfikować się do danej grupy etnicznej lub nie, w istocie uzależnione jest od zajmowanego miejsca zamieszkania, religii, kuchni czy wykonywanymi obrzędami. Jeszcze do niedawna panował pogląd, iż mianem grupy etnicznej można określić jedynie tą społeczność, którą łączyły więzy krwi lub struktura organizacyjna. Bez względu jednak na szczególne uwarunkowania bycia członkiem danej grupy etnicznej, pragniemy Państwu zaproponować bogatą kolekcję zdjęć z tym motywem, która w jednej chwili przeniesie nas oczyma wyobraźni w najdalsze zakątki świata.