Bezpieczne płatności

Dostępne formy płatności to tradycyjny przelew bankowy, system płatności on-line Dotpay i PayPal. Produkty standardowe wysyłamy również za pobraniem. Zamówienia indywidualne wymagają przedpłaty.

Wally24

ul. Owsiana 62; 40-780 Katowice

NIP 634-201-17-83

Regon 276612628

konto bankowe mBank 41 1140 2004 0000 3502 3138 8612

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl oraz http://www.paypal.com.

Dotpay.pl – spółka Dotpay Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków), przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860.
PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.