Szanowni Państwo,

Konsument zgodnie z prawem ma możliwość zwrotu towaru zakupionego przez internet. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru, a dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz można pobrać w formacie pdf.

AdresatSatto Media
Reymonta 22/2;
40-026 Katowice
info@wally24.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.